Liečba svetlom - svetelná terapia

Čo je to svetlo?

Slnečné svetlo je jediný druh prirodzeného elektromagnetického žiarenia, ktoré je užitočné a nevyhnutné pre organizmus. Slnečné svetlo, rozsah viditeľného a infračerveného svetla, má dopĺňať nedostatok energie v organizme. Rôzne vlnové dĺžky majú rozlíšiť biologický vplyv a príslušné liečivé procesy. Tkanivá môžu využívať slnečné svetlo rôznym spôsobom. Do ich štruktúry preniká: infračervené svetlo, a to takým spôsobom, že rozohreje a aktivuje rôzne procesy, počiatočný rozsah ultrafialového svetla, ktoré urýchľuje proces syntézy vitamínu D a rozsah viditeľného (bieleho) svetla, ktoré je najdôležitejšie pre udržiavanie života na Zemi.

 

Ako to funguje?

V prístroji je využitý najnovší spôsob pôsobenia svetla, ktorý sa zakladá na ošetrovaní svetlom vo vzdialenosti 0–5 mm. Všetka energia sa takto dostáva do povrchu pokožky bez narušenia vyvolaným blokovaním, vonkajšími magnetickými poliami a prostredím spôsobujúcim lámanie vĺn. Priamy kontakt zabezpečuje najúčinnejšie liečivé pôsobenie na miesto, ktoré je osvetľované a v celom organizme.

 

Čo sa týka terapeutického spektra žiarenia, najefektívnejšie je červené a infračervené svetlo, pretože má najlepšie liečivé a preventívne účinky.

 

Prístroj využíva najdôležitejšie mechanizmy prijímania svetla v organizme, ktoré nie sú obsiahnuté v zrakovom systéme. Fotóny svetla prenikajú do osvietených tkanív a spúšťajú celú reťaz biochemických procesov závislých od svetla. Ak sa v zóne svetelného ošetrovania nachádzajú elektromagnetické receptory akupunktúrne body a aktivujú sa ich väzby a zväčšuje sa liečivé pôsobenie v ďalších orgánoch a systémoch. Pulzovanie svetla zabezpečuje prirodzené a synchronizované pôsobenie na organizmus.

 

Vyžarovanie svetla v nízkej frekvencii pulzovania zabezpečuje pre usporiadanie elektromagnetickej rovnováhy, posilnenie organizmu, zmenšenie tónu-sovej bolesti. Vysoké frekvencie pulzovania svetla zmierňujú ostrú bolesť a pôsobia protizápalovo.

 

Prístroj je vytvorený pre najefektívnejšie liečivé pôsobenie. Spojenie vlnových dĺžok spektra červeného a infračerveného svetla s jeho pulzujúcim dávkovaním vytvára najlepšie podmienky na liečbu, prevenciu a rehabilitáciu.

 

Fungovanie elektro-luminiscenčných diód sa zakladá na premiestňovaní elektrónov u polovodiča z orbitu s vyššou energiou na nižšiu, pod vplyvom elektrického napätia, pri čom dochádza k vyžarovaniu viditeľného alebo infračerveného svetla.

 

Prístroj a liečba je vytvorený pre najefektívnejšie liečivé pôsobenie. Spojenie vlnových dĺžok spektra červeného a infračerveného svetla s jeho pulzujúcim dávkovaním vytvára najlepšie podmienky na liečbu, prevenciu a rehabilitáciu.

 

S ohľadom na obrovské klinické skúsenosti získané početnými špecialistami sa môže použiť na:

 

- prevenciu a liečbu mnohých fáz ochorení a urýchlenie procesu rekonvalescencie po preležaných ochoreniach, (deku bitoch)

 

- nápravu a liečbu porúch funkcií jednotlivých orgánov - normalizáciu činnosti regulačných systémov (centrálny nervový, imunitný, systém orgánov s vnútorným vylučovaním)

 

- zmenšenie stresu a priveľkého napätia - tíšenie bolestí, náprava mikro cirkulácie a zmenšenie opuchov

 

- aktiváciu lokálnych protizápalových procesov

 

- aktivovanie enzýmov. Pri tom dochádza k vylučovaniu oxidu dusnatého, ktorý je aktívnym účastníkom a regulátorom fungovania kardiovaskulárneho a nervového systému a taktiež procesov odohrávajúcich sa v tkanivách

 

- zvyšovanie energie potrebnej pre životné procesy a obranné funkcie, ktorú akumulujú bunky

 

- tvorba rádiologickej ochrany (preventívne a po ožarovaní).

 

Veľmi efektívne je použitie svetla pri liečbe ochorení základných, chronických ako aj tých opakujúcich sa. Vo veľkom množstve prípadov sa odporúča použitie svetelnej terapie ako metódy doplňujúcej komplexnú liečbu.

Sme tu pre Vás počas pracovných dní utorok až piatok od 9:00 - 16:00 hod.      (po pracovnej dobe telefóny nezdvíhame)

 

Regeneračné štúdio s.r.o.
Fintická 12080/14A
080 06 Prešov
IČO: 46 39 21 22
DIČ: 20 23 37 93 14 

Regeneračné štúdio s.r.o.

Fintická 12080/14A

080 06 Prešov

IČO: 46 39 21 22

DIČ: 20 23 37 93 14

 

+421 905 645 286

zdraviebicom.sk@gmail.com

ba69b110dff4cec12d3dfd451bf8d0bf.png